Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Riječ po riječ, DHK HB – Dan, Mostar – Zagreb, 2007.

Piše: Branko Pilaš

Svaki susret s novom knjigom čini nas sretnijim, ili bi tako trebalo biti, a ako ta knjiga pobuđuje u nama posebna raspoloženja ili nam daruje nova znanja, onda ona ima i posebnu vrijednost. Pred nama je knjiga svestranog autora koji je hrvatskoj književnosti podario već niz knjiga o kojima svakako treba pisati. Riječ je o Miljenku Stojiću, koji je tijekom protekle godine objavio knjigu književnih kritika pod naslovom »Riječ po riječ«.

Iz knjige doznajemo da su književni ogledi sabrani i objavljivani u raznim glasilima sve od 1997., a poglavito u emisiji Riječ po riječ, koju na Radiopostaji »Mir« Međugorje vodi fra Miljenko Stojić. Treba još u uvodu spomenuti da je Radiopostaja »Mir« Međugorje tijekom protekle godine proslavila 10. obljetnicu postojanja.

Iz autorova životopisa doznajemo da je ovaj suvremeni hrvatski književnik i teolog rođen 1. lipnja 1960. u Dragićini kod Međugorja. Završio je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, studirao filozofiju i teologiju u Zagrebu, Sarajevu i Jeruzalemu, a magistrirao kršćansku duhovnost u Rimu. Djeluje kao župni vikar, odgojitelj bogoslova i sjemeništaraca i voditelj mladih. Bio je vojni dušobrižnik u Domovinskom ratu, tajnik je Hercegovačke franjevačke provincije i obnaša još nekoliko dužnosti. Kad sam pisao o njegovoj knjizi »Ne dirajte bijelog labuda«, naglasio sam, što sada ponavljam, da je fra Miljenkov radni dan ispunjen nizom obveza, pa njegova životna lepeza dnevnih aktivnosti sužava književni radni dan. No, pored brojnih aktivnosti, Stojić piše i objavljuje pjesme, priče, oglede, romane, knjige za djecu i slikovnice i prevodi s talijanskoga, engleskoga i njemačkog jezika. Prateći književna ostvarenja Hrvata u Bosni i Hercegovini, uočljivo je da je njihova prisutnost u Hrvatskoj gotovo zanemarena. Ne želim navoditi njihova imena da ne bih nekoga izostavio, ali oni su svojim književnim ostvarenjima obilato zaslužili da se nađu na stranicama i hrvatskih antologija, školskih čitanaka, časopisa i u drugim publikacijama. Svakako jedno od značajnih mjesta pripada i Miljenku Stojiću.

»Riječ po riječ«, kako piše na omotu knjige, »zrcalo je hrvatskoga književnog života proteklog desetljeća u kojemu se ogleda i duh vremena koji se s mnogim svojim kontroverzama prelijeva i u naše vrijeme«. Sve književne kritike, objavljene u knjizi »Riječ po riječ«, razvrstane su u tri cjeline: Putem polako, Okvir za snove i Blizini u susret. Autor nam je ponudio brojne književne kritike kojima obavještava i upoznaje čitatelje s velikom većinom knjiga koje su objavljene u proteklom desetljeću. Treba naglasiti da knjiga prati brojne nakladničke pothvate i vodi nas i do onih knjiga koje su iz »raznih razloga namjerno prešućivane«.

Književni ogledi, objavljeni u prvoj cjelini pod naslovom Putem polako, sadrže 29 književnih kritika u kojima nam autor predstavlja antologiju hrvatske lirike, hrvatske putopise, knjigu o književnom stvaralaštvu, život Slave Raškaj, romane, priče i pjesme, književna ostvarenja u kojima Stojić otkriva i nudi čitatelju djela vrijedna naše pozornosti.

U Okviru za snove susrećemo se s 23 književna ostvarenja. Riječ je o knjigama objavljivanima od 1997. pa sve do 2006., ali sve su to knjige koje na različite načine privlače čitatelja. Ima tu pjesničkih i proznih ostvarenja koje ćemo rado čitati i prihvatiti. Stojić s istom dužnom pozornošću čita posebno vrijedna djela, ali i ona koje književna kritika zaobilazi iz opravdanih ili čitatelju nerazumljivih razloga.

Blizini u susret, naslov je treće cjeline koja obuhvaća osvrte na 14 knjiga, od kojih je najnovija objavljena tijekom 2007. godine. Upravo spomenuta cjelina ponajviše govori i o snazi književne kritike Miljenka Stojića, ali i knjiga u cjelini govori nam i o pjesniku jer njegove ocjene, prikazi, ili osvrti na književna ostvarenja u isto vrijeme su i umjetnička riječ u kojoj prepoznajemo autora koji je svojim književnim ostvarenjima obogatio hrvatsku književnost. Jedan od priloga toj tvrdnji svakako je i knjiga književnih ogleda »Riječ po riječ«.

Hrvatsko slovo, XIV, 687, Zagreb, 20. lipnja 2008., str. 23.

Osobno