Print Friendly, PDF & Email

Vesna Ivanović, Hrvati u bosanskohercegovačkom društvu. Ljudi, krajolici, vremena, Tipex, Zagreb, 2004.

Bosna i Hercegovina danas predstavlja ozemlje gdje se miješaju tri naroda, kulture i civilizacije. To miješanje snažno je započelo turskim osvajanjem u 15. st. i traje do danas. Svjesna je toga Vesna Ivanović dok piše ovu knjigu. Ipak, usredotočila se na razdoblje raspada Druge Jugoslavije 1989. – 1991. Donijela je niz podataka koji dobro oslikavaju u kakvom je položaju tada bio hrvatski narod.

Knjigu čini 7 poglavlja: Demografska dinamika hrvatskog naroda u BiH; Migracijska kretanja i Hrvati iz BiH; Stanovništvo BiH prema vjerskoj pripadnosti; Stanovništvo BiH prema nacionalnoj pripadnosti (1948. – 1991.); Obrazovne karakteristike Hrvata u BiH; Prostorni razmještaj hrvatskog naroda u BiH; Demografska putanja hrvatskog naroda u BiH u 20. st. (bez posljednjeg desetljeća). Donesen je i popis grafičkih prikaza. Sažetak čitave ove problematike nalazi se sažet u podnaslovu: »BiH najjače emigracijsko područje u Jugoslaviji – Hrvati u BiH najemigrantskiji narod«. (str. 38.)

Iako knjiga predstavlja vrijedan doprinos povijesti Hrvata u BiH, suviše je napravljena pod djelovanjem misli da je to ozemlje s onu stranu granice. Na taj je način, između ostaloga, važna tema autohtonosti Hrvata u BiH zbijena na samo pola stranice. Ili da navedemo rečenicu iz Uvoda za koju ne znam što bi trebala značiti: »Strukturalna iznimka sastava stanovništva BiH bila je u njezinoj trimodalnoj etničkoj strukturi, koju su prema brojnosti u udjelu sačinjavali: Muslimani (od 1993. Bošnjaci), Srbi i Hrvati, tri naroda istoga porijekla i jezika, a različitih religija i kultura (str. 11.). Spomenimo još hladnu objektivnost koja ne želi ulaziti u ocjenjivanje događaja, iako bi to morala. Kao da čitamo nekog zapadnjaka odgojena na mitu o nužnosti Jugoslavije. Ovakvoj postavci knjige mislim da su ipak više doprinijeli oni s kojima je autorica morala obrađivati građu, nego ona sama. Knjiga je, naime, nastala kao plod jednog međunarodnog istraživačkog projekta. No, je li to dovoljno opravdanje?

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 24. srpnja 2006., 21.00 – 21.45

Osobno