Print Friendly, PDF & Email

Stanislav Vukorep, Preživjeli svjedoče, Detecta, Zagreb, 2005.

U hrvatskom narodu i nadalje izlaze knjige o povijesti nedavnih dana, umjesto o načinu suvremenog gospodarenja. To je zbog toga što taj put još nismo prošli i zaklopili stranice te knjige. Na žalost u svemu je još uvijek nazočnija upornost pojedinaca, nego li djelovanje uređene, pravne države.

Stanislav Vukorep govori o stradanju hrvatskog naroda u istočnoj Hercegovini. No, to je ujedno slika stradanja čitavog hrvatskog naroda. Ljudi iz svih hrvatskih krajeva bili su zajedno na Bleiburgu i odatle zajedno pošli križnim putem. Ista ih je ruka ubijala, samo na različitim mjestima.

Znakovit je engleski stav. Oni su svoje ratne arhive glede događaja na Bleiburgu zaključali za daljnjih 50 godina. Čega se imaju bojati ako je izručenje razoružane hrvatske vojske na prijevaru partizanima neki ćudoredan čin, u skladu sa svim međunarodnim pravilima? Hoće li Haag zahtijevati pristup toj građi pod prijetnjom sankcija Engleskoj? Tako bi trebalo biti unatoč svemu i opravdano je pitanje »Što Haag čeka«?

U knjizi je navedeno 78 svjedočanstava preživjelih stradalnika poraća II. svj. rata. Pisac je građu podijelio na četiri skupine: 1. Preživjeli svjedoče; 2. Iz Hercegovine do Austrije i natrag; 3. Svjedoci vremena; 4. Krili se da prežive. Htio je ovom podjelom naglasiti rasprostranjenost stradanja: nisu, naime, stradavali samo vojnici već i mnogobrojni civili koji su izbjegli, čak i oni kod svojih kuća. Jugoslavija se stvarala na krvi nedužnih pod plaštem proganjanja tzv. ratnih zločinaca. Ne usuđujem se navesti ni jedno svjedočenje posebno, toliko su krvava i toliko se osjećamo pred njima puni strahopoštovanja. Valja samo zamijetiti kako se nadopunjuju, kao da ih vodi neka nevidljiva ruka. Poštenim povjesničarima zacijelo će biti dragocjena građa.

Trenutni naši političari umjesto priče o »regionu«, trebali bi se konačno pozabaviti nebrojenim sudbinama stradalih u II. svj. ratu. To je ključ za otključavanja i naše sadašnjosti. Nije se sve to dogodilo slučajno, i tada i danas netko povlači konce. Tko kaže da ga je teško prepoznati? Vukorepova knjiga svjedoči o čemu se točno radi.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 4. prosinca 2006., 21.00 – 21.45

Osobno