Print Friendly, PDF & Email

AA. VV., Izazov nove religioznosti – Die Herausforderung der neuen Religiosität, Hrvatski Dušobrižnički ured – Kroatenseelsorge in Deutschland, Frankfurt am Main, 2005.

 Poseban pečat novijoj hrvatskoj povijesti dala je Katolička crkva. Hrvatskog čovjeka pratila je u stopu. Ovom prilikom spomenimo samo Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj. Uz ostalo priređuje dušobrižničke skupove za svećenike, đakone, časne sestre, dušobrižničke suradnike. Iz jednog takvog skupa, održanog 2004., nastala je ova knjiga s istovjetnim tekstovima na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Činjenica nove religioznosti koja se uporno širi i među Hrvatima katolicima potakla je organizatora podrobno je razmotriti. Pozvani su ugledni predavači: o. Mijo Nikić iz Zagreba, o. Josip Blažević iz Vinkovaca i fra Šimun Šito Ćorić iz Solothurna.

Nikić u svome prvom prilogu: »Slika Boga u vjerskim sljedbama i novim religijskim pokretima« spominje da su razne sljedbe alternativa kršćanskoj poruci spasenja. Podrobno ih raščlanjuje i prikazuje. Njegov drugi prilog: »Isus Krist – donositelj žive vode«, koji je nastao na istoimenom dokumentu Papinskog vijeća za kulturu i Papinskog vijeća za međureligijski dijalog, raspravlja o odnosu kršćanstva i New agea. Blažević najprije govori o »Terapeutskim alternativnim pokretima«. Radi se ustvari o odnosu između konvencionalne medicine i eksperimentalne medicine New agea. »Joga – izazov kršćanskoj vjeri« njegov je drugi prilog. Na sažet način govori o njezinim osnovnim postavkama. Ćorić promatra »Dimenzije psihopatološke religioznosti«. Želja mu je naznačiti obrise zdrave i obrise bolesne religioznosti.

Prilozi iz ove knjige dobrodošli su ne samo za dušobrižništvo hrvatskog naroda, već i za svakog vjernika pojedinačno. Na jednostavan način čovjek se može upoznati s bitnim značajkama novog svijeta koji bi nas htio učiniti svojima. Očito je da on nije onakav kakvim se uporno prikazuje.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 18. prosinca 2006., 21.00 – 21.45

Osobno