TU SMO, IMAMO ŠTO REĆI

Print Friendly, PDF & Email

Rosino Gibellini (uredio), Teološke perspektive za XXI. stoljeće, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Rosino Gibellini pisac je poznate knjige Teologija XX. stoljeća. U njoj je raščlambeno prikazao povijest teološke misli i njezino traganje za novim polazištima i metodama u raspravi sa suvremenim kretanjima u društvu. Nadovezujući se na nju ova nam njegova nova knjiga kuša otkriti stanje, zadaće i izglede teološke misli u stoljeću koje je pred nama. Primjećujemo da to nije lagan i pravocrtan posao.

Opširnije...

HRVATSKA ŠUTNJA

Print Friendly, PDF & Email

Božidar Novak, Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2005.


Pozamašna knjiga, a unutra povijest hrvatskog novinarstva, nešto više od jednog stoljeća. Odavno nam je bila potrebna, ali iznjedrio ju je tek Domovinski rat. Stvoren je, naime, takav politički okvir u kojem je moguće napisati jednu ovakvu knjigu i ne biti zbog toga progonjen.

Iako pisac nije imao upravo tu namjeru, ova nam je knjiga ocrtala tzv. »hrvatsku šutnju«, tako često spominjanu. Bez svoje države hrvatski je narod bio ugnjeten i branilo mu se to iznijeti u javnost. Svaki dašak slobode donosio je i proplamsaj hrvatskog govora. Novak to bjelodano dokazuje. Najprije ocrtava stanje društva, a tek onda daje pregled novinarskih uradaka u takvom društvu. Jedno bez drugoga teško bi se razumjelo.

Nije mimoiđeno ni naše iseljeništvo. Istina, taj dio mogao je biti i bolje obrađen, ali udareni su temelji na kojima će netko drugi moći nastaviti dalje istraživati. Svrha je ovoga djela, naime, probiti prtinu za one koji dolaze.

Opširnije...

RAZOTKRIVANJE JAVNE TAJNE

Print Friendly, PDF & Email

Josip Jurčević, Bleiburg. Jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Dokumentacijsko informacijsko središte, Zagreb, 2005.

Trenutačno hrvatski narod ima priličan broj povjesničara, ali ih ima malo dobrih. Jugoslavenska, naime, misao poput magle još prebiva u nekim učenim glavama.

Josip Jurčević kao povjesničar krenuo je pravim stazama. Piše povijest na temelju dokumenata, a ne na temelju naredbi kako bi trebalo biti napisano. Knjigom o Bleiburgu dirnuo je u pravu temu. To mu priznaju i današnji »jugoslovenski mislioci« pa ga previše ne napadaju zbog nje. Boje se da ne bi na svjetlo dana iznio još više dokumenata nego što ih je iznio. Kao da narod sve to ne zna?! Previše je naših obitelji pogođeno Bleiburgom da bi to prošlo kao zla kob samo malog broja ljudi.

Opširnije...

OPSJENE NAOZBILJ

Print Friendly, PDF & Email

Christopher Booker – Richard North, Velika obmana. Tajna povijesti Europske unije, Izvori, Zagreb, 2005.

Jean Monnet ili »Otac ujedinjene Europe«, kako mu tepaju, ovako završava svoje memoare: »Suvereni narodi prošlosti više ne mogu rješavati probleme sadašnjosti: oni ne mogu osigurati svoj napredak ni kontrolirati svoju budućnost. I sama Zajednica tek je etapa na putu prema organiziranom svijetu sutrašnjice« (str. 4.). Kada smo iz usta gorljivih zagovornika europskog ujedinjenja čuli ove misli? Nikada! Oni o njima šute, dobro znajući zašto, kažu autori.

Opširnije...

Osobno