NJIHOV DAN

Print Friendly, PDF & Email

DAN MRTVIH
(Il giorno dei morti)


Vidim (kakav je ovaj dan, mračan!),
vidim u srcu, vidim groblje
s tamnim čempresom visoko iznad zida.
I taj magloviti čempres skida ljuske
na južnom vjetru: satima i satima
čisteći se od neizmjernih oblačina.
O kućo mojih bližnjih, jedina i žalosna,
o kućo moga oca, jedina i šutljiva,
tu gdje plavi i bjesni oluja;
o groblje teških zima
za moju majku nježnu i suhonjavu,
danas te vidim obasuta vječnošću
i krizantemama. U jarku pred svakim križem
naget je kao zagrljen vijenac
dok padaju suze od kiše.

Opširnije...

JACQUES PRÉVERT – Tri pjesme

Print Friendly, PDF & Email

PRIČA O KONJU

Dobri ljudi poslušajte moju tužaljku
poslušajte moju životnu priču
siroče vam govori 
priča vam svoje malene brige
điha dakle...
Jednoga dana jedan general
ili je to bilo jedne noći
general je, dakle, imao
dva konja koja su pod njim stradala 
ta dva konja to su bili
điha dakle... 
kako je život gorak
to su bili moj siroti otac
a potom moja sirota majka
koji su se bili skrili pod postelju
pod postelju generala koji
koji bijaše skriven u pozadini
u nekom malom mjestu na Jugu.

Opširnije...

ELENA BONO – Božje vrijeme

Print Friendly, PDF & Email

EVO VEĆ DJEVOJKE
(Ecco già la fanciulla)

Evo već djevojke
maslinasta lica
odlazi u cik zore
na izvor,
i već se vraća
brzim umilnim korakom.
Nakon toga čitavog dana
ulicama mjesta
ona hiti
prema svakom glasu koji zove
prema svakoj usni koja šapuće
»Marija«.

Opširnije...

TALIJANSKO SUVREMENO PJESNIŠTVO – Pjesme nade i bola

Print Friendly, PDF & Email

POHVALE
29. travnja 1945.

Sin
– Zašto si, majko, pljunula na leš
klonule glave, privezan nogama
o gredu? Nisu li ti ogavni ostali
nabacani uza nj? O, ta žena,
njezine čarape za mrtvački kan-kan
i grlo i usta od izgaženog cvijeća!
Ne, majko, stani: vikni svjetini
neka se udalji. Nije to oplakivanje, to je podsmijeh,
to je radost: već se skupljaju obadi
na čvorovima vena. Pogodila si
ono lice, sada: majko, majko, majko!

Opširnije...

Osobno