FRANJEVAČKI SAMOSTAN ŠIROKI BRIJEG

Print Friendly, PDF & Email

Stranice su službeno puštene u rad 25. prosinca 2011. Osmislio ih je i započeo fra Miljenko Stojić.

Širokobriješki je samostan sudbonosno utjecao na sudbinu puka i kraja. Njegova crkva prva je crkva na području zapadne Hercegovine otkada su Turci sredinom XVI. st. srušili sve crkve i samostane (Mostar, Konjic i Ljubuški) na zapadnoj strani Neretve. Ostala je jedino crkva u Roškom polju, srušena stotinjak godina kasnije. Pobjegavši iz samostana u Mostaru i Ljubuškom u Dalmaciju hercegovački su franjevci sagradili samostane u Zaostrogu i Živogošću, odakle su služili puk u Hercegovini sve do kraja XVII. st. No nakon završetka Bečko-morejskog rata i potpisivanja Karlovačkog mira (1699.) bilo im je pod prijetnjom smrću zabranjeno prelaziti preko novostvorene turskomletačke granice na područja koja su ostala pod osmanskom vlašću. Stoga su dušobrižničku skrb za hercegovačke katolike preuzela tri preostala franjevačka samostana u Bosni. Tako su franjevci iz samostana u Kreševu skrbili za župe u zapadnoj Hercegovini, iz Fojnice za duvanjske župe, a iz Kraljeve Sutjeske za župu Roško Polje. Takvo je stanje potrajalo kroz gotovo 150 godina.

Opširnije...

FRAM-ZIRAL

Print Friendly, PDF & Email

Stranice su službeno puštene u rad 25. studenoga 2003. Idejni im je začetnik i prvi glavni urednik Miljenko Stojić.

Nakladnička kuća ZIRAL osnovana je u mjesecu rujnu 1970. u gradiću Frohnleitenu, Austrija, a pokretači su joj bili hercegovački franjevci koji su u to vrijeme živjeli u iseljeništvu: dr. fra Dionizije Lasić i dr. fra Bazilije Pandžić iz Rima, te fra Lucijan Kordić iz Züricha.

Nakladnička kuća ZIRAL, punim imenom Zajednica izdanja »Ranjeni labud«, zamišljena je kao izdavačka zajednica raspršenih »hrvatskih intelektualaca u izbjeglištvu«.

Imenom »Ranjeni labud« simbolično se označilo Hrvatsku koja je u to vrijeme u okovima komunističke tiranije uistinu bila teško ranjena. Narod će, bila je misao vodilja, i u domovini i u iseljeništvu preživjeti i nadživjeti zlo samo po svojim kulturnim vrijednostima. Zato je ovaj kulturni pothvat lijep kao »labud«, iako je ta ljepota, zbog teškog stanja hrvatskoga naroda, »ranjena«.

Opširnije...

HIZ BIH

Print Friendly, PDF & Email

Hrvatski intelektualni zbor Bosne i Hercegovine (HIZ BiH) predstavlja neovisnu skupinu hrvatskih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine. Nastao je na temelju Hrvatskog intelektualnog kruga '04 (HIK-a '04), a utemeljen je 27. travnja 2006. u Mostaru. Idejni im je začetnik Miljenko Stojić.

Ciljevi i djelatnosti
– Proučavanje, zaštita i promicanje hrvatske nacionalne, povijesne, kulturne i znanstvene baštine;

– promicanje i zaštita prava hrvatskoga (i drugih) naroda na suverenost, identitet, slobodu i jednakopravnost u BiH;
– zauzimanje stajališta o stanju u društvu i obavješćivanje građana o mogućim učincima zauzetog djelovanja;
– izrada studija, analiza, programa i drugih strateških dokumenata u svrhu pozitivnih društvenih promjena;

Opširnije...

HRVATSKI INTELEKTUALNI KRUG '04

Print Friendly, PDF & Email

Hrvatski intelektualni krug '04 (HIK '04) predstavlja neovisnu skupinu hrvatskih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine. Njegov je idejni začetnik mr. Miljenko Stojić, dopredsjednik DHK HB. Razvijao se kroz Upravni odbor DHK HB.

HIK '04 službeno je izišao u javnost 30. siječnja 2004. Na sastanku kojim je predsjedao predsjednik DHK HB Zdravko Kordić i koordinator HIK-a '04 Miljenko mr. Stojić potporu HIK-u '04 dali su rektor Sveučilišta u Mostaru dr. Frano Ljubić, dopredsjednica Matice hrvatske Mostar Nada Dalipagić, ravnatelj HNK Mostar Ivica Ovčar, predsjednik Sindikata prosvjete HNŽ Josip Milić, predsjednik Matice hrvatskih iseljenika Miro Šilić, dopredsjednik Hrvatskog društva za znanost i umjetnost Ante Mišković, u ime HZ HB i urednik Hrvatskog leksikona u BiH dr. Jakov Pehar, Miroslav Vidović iz Ministarstva gospodarstva HNŽ, novinarka i književnica Vesna Zovko, pjesnikinja Ružica Soldo članica Upravnog odbora DHK HB i predsjednik Udruge hrvatskih novinara u BiH Ilko Barbarić.

Opširnije...

Osobno