Print Friendly, PDF & Email

Stranice su službeno puštene u rad 25. studenoga 2003. Idejni im je začetnik i prvi glavni urednik Miljenko Stojić.

Nakladnička kuća ZIRAL osnovana je u mjesecu rujnu 1970. u gradiću Frohnleitenu, Austrija, a pokretači su joj bili hercegovački franjevci koji su u to vrijeme živjeli u iseljeništvu: dr. fra Dionizije Lasić i dr. fra Bazilije Pandžić iz Rima, te fra Lucijan Kordić iz Züricha.

Nakladnička kuća ZIRAL, punim imenom Zajednica izdanja »Ranjeni labud«, zamišljena je kao izdavačka zajednica raspršenih »hrvatskih intelektualaca u izbjeglištvu«.

Imenom »Ranjeni labud« simbolično se označilo Hrvatsku koja je u to vrijeme u okovima komunističke tiranije uistinu bila teško ranjena. Narod će, bila je misao vodilja, i u domovini i u iseljeništvu preživjeti i nadživjeti zlo samo po svojim kulturnim vrijednostima. Zato je ovaj kulturni pothvat lijep kao »labud«, iako je ta ljepota, zbog teškog stanja hrvatskoga naroda, »ranjena«.

Sudbinu iseljenih Hrvata dijelio je i ZIRAL. Djelovao je u Frohnleitenu i Rimu, u Chicagu i u Norvalu u Kanadi – već prema tome kamo je njegove protagoniste odveo životni poziv. Promjene u domovini dovele su ga ondje gdje mu je pravo mjesto – u hrvatski Mostar, gdje je od početka 1996. registriran kao d.o.o., a glavna podružnica mu je u Zagrebu. Godine 2004. Ziral i tiskara Fram ujedinjuju se u jedno poduzeće FRAM-ZIRAL d.o.o. Mostar.

Osobno