STOPAMA POBIJENIH

Print Friendly, PDF & Email

Poznato je da je u tijeku Drugoga svjetskog rata i neposrednoga poraća ubijeno čak 66 hercegovačkih franjevaca: sve su ih brutalno ubili partizani, bez ikakva suđenja (osim nakaradnoga suđenja fra Radoslavu Glavašu). Provincija je stalno istraživala navedene zločine, najprije dakako u tajnosti, a od propasti komunističke Jugoslavije i otvoreno. Konačno je službeno pokrenuto Povjerenstvo za pripremu kauze mučenika (studeni 2004.), koje je vodio fra Ante Marić, sve dok sredinom 2006. nije imenovan postulator (fra Luca M. De Rosa), a potom u rujnu 2007. i vicepostulator u Provinciji (fra Miljenko Mića Stojić). Upravo je Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« pokrenula glasilo Stopama pobijenih, a prvi broj izišao je u srpnju 2008. Glasilo izlazi dvaput godišnje, tako da je do početka 2012. izišlo osam brojeva. Glavni i odgovorni urednik je fra Miljenko Stojić, vicepostulator.

Opširnije...

OSVIT

Print Friendly, PDF & Email

Časopis Osvit je zrcalo Naklade DHK HB. Od 1995. Osvit se pojavljuje u književnoj javnosti. Na čelu dosadašnjega uredničkog vijeća Osvita bio je Veselko Koroman.

Izabrano je novo uredničko vijeće kojeg čine: Zdravko Kordić, glavni i odgovorni urednik, Vjekoslav Boban, Borislav Arapović, Marko Martinović, Šimun Musa i Krešimir Šego.

Opširnije...

HERCEGOVINA FRANCISCANA

Print Friendly, PDF & Email

Između dvaju svjetskih ratova uprava Provincije pokrenula je list Hercegovina franciscana, s podnaslovom »list za nutarnji život i veze članova Hercegovačke franjevačke provincije«. Pokrenut je 1935. List je donosio vijesti iz života i rada Provincije, iznosio mišljenja o glavnim pitanjima i davao upute kakve stavove zauzeti u važnim trenutcima. Do 1944. tiskano je šest svezaka toga časopisa. Riječ je zapravo o svojevrsnom »službenom glasilu« hercegovačkih franjevaca (otprilike ono što je danas Mir i dobro), ali je časopis redovito izlazio samo jednom godišnje, pa i jednom u više godina. Objavljeni su sljedeći svesci: sv. I. (1935.), sv. II. (1937.), sv. III. (1940.), sv. IV. (1940.), sv. V. (1941.) i sv. VI. (1944.).

Opširnije...

MIR I DOBRO

Print Friendly, PDF & Email

Po namisli provincijala dr. fra Rufina Šilića pokrenuto je službeno glasilo Provincije pod imenom Mir i dobro (prema istoimenome franjevačkom pozdravu). Izlazi u Mostaru od 1968. do danas. Donosi službene vijesti Svete Stolice, Generalne uprave Reda i Provincijalata te ostale vijesti, kao i druge priloge. U početku je bilo zamišljeno da glasilo izlazi osam puta godišnje, što je i uspijevalo prvih godina (1968. – 1975.), sve do svrgavanja uprave Provincije 1976. (istina, uz poneki dvobroj, štoviše trobroj). Otada glasilo izlazi godišnje, jedan ili dva broja, ponekada i tri – sve do 1983. Od 1984. izlazi redovito u šest brojeva, sve do 1989., potom kratko u četiri broja (1990. i 1991.), uz jedan dvobroj, 1992. bila su dva broja, a od 1993. do danas redovito tri broja godišnje – uz pokoju iznimku: 1996. četiri broja, 2001. i 2002. dva broja. U početku su stranice navođene u nizu čitave godinu (1969. – 1990.), a potom se počinje od prve stranice u svakome novom broju (kao što je bilo i na početku, 1968.). Odgovorni urednici redovito su provincijali, a glavni urednici također redovito tajnici Provincije.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. NOVI CVIJET

Osobno