Print Friendly, PDF & Email

U razdoblju 1975. – 1979. fra Miljenko Stojić proveo je u Visokom u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji. Bilo je to razdoblje njegova tjelesnog i intelektualnog odrastanja. Budući da je već prije dolaska objavljivao u listovima Male novine, Mali koncil, Našim ognjištima i zborniku Kršni zavičaj, odmah se priključio onima koji su bili okupljeni oko školskog lista Novi cvijet. Kasnije je ušao i u njegovo uredništvo (1977./1978.) pa čak bio i glavni urednik (1978./1979.).

Rad oko Novoga cvijeta za njega je predstavljao vrata u svijet koji je želio dokučiti. Činio ga je zadovoljnim i odgovarao mu na to može li jednoga dana još silnije zaploviti takvim vodama. Ipak, u proljeće 1981. spalio je sve što je imao i odlučio više se ne baviti pisanjem. No, vrata koja su već bila otvorena teško su se dala zatvoriti.

Pratite ga na portalu Franjevačke klasične gimnazije u Visokom

 

Osobno