Print Friendly, PDF & Email

Široki Brijeg, 2. ožujka 2010. (sirokibrijeg.ba) – Na samom početku 22. sjednice Općinskog vijeća na prijedlog nezavisne vijećnice Ruže Sopta, a koji je prihvatio predlagatelj, šesta točka dnevnog reda Prijedlog Odluke o usvajanju Programa kapitalnih investicija općine Široki Brijeg iz razloga usklađivanja sa Strategijom razvoja općine Široki Brijeg skinuta je s dnevnog reda. Nakon usvajanja zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća usvojena je Odluka o premještanju masovne grobnice »Dubrava« u Knešpolju nastale krajem Drugog svjetskog rata. Aktivnosti na iskapanju i premještanju masovne grobnice provest će Povjerenstvo za obilježavanje i uređivanje grobišta Drugog svjetskog rata i poraća općine Široki Brijeg, Vicepostulatura postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« i JU Coming.

O radu Povjerenstva, kao i zakonskim temeljima i razlozima donošenja ove Odluke govorili su predsjednik Pero Kožul i član dr. sc. Mile Lasić. O radu Vicepostulature postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« govorio je fra Miljenko Stojić koji je između ostaloga izrazio zadovoljstvo što je općina Široki Brijeg prva koja je pokrenula aktivnosti oko pronalaženja i premještanja masovnih grobnica na području općine koje su nastale nakon Drugog svjetskog rata. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju naknade za usluge Dječjeg vrtića »Pčelica« temeljem koje su korisnici usluga Dječjeg vrtića, koji imaju djecu s 80, 90 i 100 postotnom invalidnošću oslobođeni plaćanja naknade korištenja dječjeg vrtića, a korisnici iz obitelji s više djece za drugo dijete plaćaju naknadu 150 KM za stariji uzrast i za jaslice 180 KM, a za treće, četvrto i svako slijedeće dijete koje ide u vrtić oslobođeni su plaćanja naknade. Usvojena je i Odluka o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu na području katastarske općine Izbično. Utvrđena je i prosječna konačna građevinska cijena iz 2009. i iznosi 1.000 KM za 1 m² stambenog prostora na području općine Široki Brijeg. Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o usuglašavanju sjedišta, skraćenog naziva, oblika pečata i djelatnosti Javnog poduzeća »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Široki Brijeg i Odluka o izmjeni Statuta Javnog poduzeća »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Široki Brijeg. Vijećnici su nakon razmatranja i primjedbi i prijedloga vijećnika usvojili Nacrt Poslovnika Općinskog vijeća Široki Brijeg. Za ravnatelja »Narodne knjižnice« Široki Brijeg imenovan je Ante Ćužić, profesor filozofije i religijske kulture. U točki Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi vijećnica Ruža Sopta, predsjednica Odbora za gospodarstvo, u ime Odbora predložila je da se renta i cijena zemljišta razdvoje i preispita visina cijene građevinskog zemljišta u ruralnom području općine.

Osobno