STISAK POVIJESTI

Print Friendly, PDF & Email

Bartul Kašić, Osnove hrvatskoga jezika, Tusculanae editiones, Zagreb – Mostar, 2005.

Na primjeru ovoga i drugih Kašićevih djela još se jedanput bjelodano vidi koliko je za tijek naše povijesti bio sudbonosan upad Turaka u hrvatske zemlje i njihovo zauzeće. Kašić piše gramatiku hrvatskog jezika da bi pomogao misionarima u hrvatskim i drugim slavenskim zemljama. Čini to na osnovi uvjerenja čelnih ljudi Katoličke Crkve da je hrvatski jezik najljepši i najrazvijeniji slavenski jezik, te da je zbog toga predodređen postati zajedničkim jezikom Slavena koji ustvari imaju jedan jezik samo s dijalektalnim razlikama. Na taj način bit će lakše među njima sačuvati i proširiti katoličku vjeru. Vrijeme je protjecalo, došle su druge političke namisli, stisak povijesti postao još čvršći i Kašić je pao u zaborav. Rekoše da je sve počelo tamo s nekim Vukom. Kovalo se bratstvo i jedinstvo, a nastavlja se tako i dalje unatoč svemu.

Opširnije...

Osobno