Print Friendly, PDF & Email

Rosino Gibellini (uredio), Teološke perspektive za XXI. stoljeće, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Rosino Gibellini pisac je poznate knjige Teologija XX. stoljeća. U njoj je raščlambeno prikazao povijest teološke misli i njezino traganje za novim polazištima i metodama u raspravi sa suvremenim kretanjima u društvu. Nadovezujući se na nju ova nam njegova nova knjiga kuša otkriti stanje, zadaće i izglede teološke misli u stoljeću koje je pred nama. Primjećujemo da to nije lagan i pravocrtan posao.

Knjiga počinje izvrsnim uvodom »Strast za kraljevstvo« koji je napisao sam Gibellini. Takav je i članak nakon njega koji je napisao Jürgen Moltmann, a naslov mu je »Korak dvijetisućite godine«. Nakon ovoga slijede članci o raznim suvremenim teološkim pravcima i pitanjima. Potrebno ih je nabrojiti: Hermeneutički značaj teologije; Noviji razvitci političke teologije; Situacija i zadaće teologije; Sadašnje tendencije afričke teologije; Zajedno prema kraljevstvu; Na raskrižju putova; Novije preobrazbe i perspektive za budućnost u teološkoj etici; Slika čovjeka i ljudsko dostojanstvo; Treća potraga za povijesnim Isusom i njezina postmoderna paradigma; Forma i fragment: povrat skrivenoga i nedokučivoga Boga; Pravoslavna teologija »ponovno otkriva« svoju prošlost; Hod ekumenizma u XX. stoljeću; Istok i Zapad; Prema novoj teologiji religija; Postmoderna teologija i onkraj nje u svjetskoj Crkvi. Johann Baptist Metz lijepo zaključuje knjigu svojim člankom »Prijedlog univerzalnog programa kršćanstva u doba globalizacije«.

Promišljanja donesena u člancima iskristalizirala su se posebno tijekom posljednjih desetljeća XX. stoljeća. Značajka im je da su otvorena prema drugim promišljanjima, da traže najbolje putove u vremenu koje dolazi i koje nas kao ljude povezuje sve više i više. Kršćanstvo nije neko prevladano razdoblje čovječanstva, već izvor na kojem se ono može napajati do svoga konca. Tu istinu današnjem svijetu trebaju zajedno posredovati svi kršćani. Evanđelje je, naime, uvijek bilo globalnog značaja, samo smo mi bili zaboravili na to.

Miljenko Stojić

Radiopostaja »Mir« Međugorje, Riječ po riječ, Međugorje, 6. studenoga 2006., 21.00 – 21.45

Osobno