Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić suvremeni je hrvatski književnik, novinar i franjevac rođen 1. lipnja 1960. u Dragićini kod Međugorja. Pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, studij filozofije i teologije u Zagrebu, Sarajevu i Jeruzalemu te magistrirao kršćansku duhovnost u Rimu.

Djeluje kao župni vikar, odgojitelj bogoslova i sjemeništaraca, voditelj mladih, vojni dušobrižnik u Domovinskom ratu, tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. Godine 1993. pokreće Informativni centar »Mir« Međugorje, a 1997. i Radiopostaju »Mir« Međugorje te ih kao ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća dugo razvija (do 2005.). Pokreće i vodi agenciju MIRIAM. Idejni je začetnik HIK-a '04HIZ-a u BiH te povjerenstava za uređivanje i obilježavanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća po općinama u Herceg Bosni. Član je Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Koordinator je Središta HSK za istraživanje posljedica totalitarizama, kao i dopredsjednik Odjela HNS-a za drugi svjetski i Domovinski rat. Zamjenik je predsjednika Svehrvatskog groba – Groblja mira. Vicepostulator je postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« te je glavni i odgovorni urednik glasila Stopama pobijenih.

Pisanjem i objavljivanjem napisanoga počeo se baviti već u 7. razredu pučke škole usporedo s natjecanjem Vjeronaučna olimpijada. Pisanjem je nastavio sve do svoje 20. godine kada je spalio sve ono neobjavljeno. Nije više pisao, osim kratko u pojedinim prilikama, sve do 30. godine života. Da ga to više ne bi mučilo, odlučio je ili ozbiljno nastaviti ili konačno prestati.

Surađuje u različitim medijima. Član je uredništva Naklade DHK HB, kao i član uredništva Hercegovine franciscane. Kolumnist je i član uredništva portala hrsvijet.net.

Piše pjesme, oglede, djela za djecu, kratke priče, aforizme, književnu kritiku, stručne i novinarske članke, uređuje knjige te prevodi. Zastupljen je u različitim antologijama, a uvršten je i u čitanke i lektiru hrvatskog naroda u BiH. Prevođen je na više jezika te nagrađivan za književni i društveni rad. Dobitnik je i odličja »Ljeto '95« i »Oluja« iz Domovinskog rata.

Član je različitih udruga: DHK, član Upravnog odbora Južnohrvatskog ogranka DHK, DHK HB, HDZU, Matice hrvatske...

Pokreće i samostalno radi internetske stranice (medjugorje.hr; miljenko.info; franjevci.infohik04.infohizbih.infopobijeni.info; gospin-brig.info).

Prvi je hrvatski književnik koji je svoja djela postavio na svoje osobne stranice na Internetu. Službeno su u rad puštene 25. srpnja 2000.

Živi i djeluje na Širokom Brijegu.
 

Antologije, izbori, pregledi... u koje je uvrštavan:
– Šimun Musa – Gojko Sušac, Nisam mrtav samo sam zemlju zagrlio, HKD Napredak, Mostar, 1995.
– Šimun Musa – Krešimir Šego, Zri znak, Općinsko vijeće, Čitluk, 1996.
– Božidar Petrač, Kip domovine, Alfa, Zagreb, 1996.
– Božidar Petrač, Majci, Kraljici mira, ICMM, Međugorje, 1998.
– Bratulić – Brešić – Damjanović – Petrač, Mila si nam ti jedina, Alfa, Zagreb, 1998.
– Vinko Grubišić – Krešimir Šego, Pod nebom Bleiburga, Naklada Brotnjo, Međugorje, 1998.
– Neven Jurica – Božidar Petrač, U sjeni transcendencije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
– Zdravko Kordić – Krešimir Šego, Mnogoglasje, Osvit, 1 – 2, Mostar, 2000.
– Božidar Petrač, Hrvatska božićna lirika, Naklada Jurčić, Zagreb, 2000.
– Božidar Petrač, Hrvatska uskrsna lirika, Naklada Jurčić, Zagreb, 2001.
– Vjekoslav Boban, Hercegovina, Zagreb, 2002.
– Zdravko Kordić, Jezik i hrid, Neovisna naklada, Zagreb – Mostar, 2005.
– Vladimir Lončarević, Krist u hrvatskom pjesništvu od Jurja Šišgorića do naših dana. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split, 2007.
– Josip Brkić, Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb, 2009.
– Vladimir Lončarević etc., Hvaljen Budi, Gospodine moj, Alfa, Zagreb, 2009., str. 628. – 634.
– Vinko Grubišić – Zdravko Kordić – Krešimir Šego, Davno sanjani snovi / Dreams dreamt long ago, Hrvatske škole Amerike i Kanade, Chicago, 2009., str. 230.
– Branko Pilaš, Zlatni snovi. Izbor hrvatskog pjesništva za djecu, Naklada M design etc. Međugorje, 2010., str. 143.
– Šimun Šito Ćorić, Antologija pisaca franjevaca iz Hercegovine, Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 2011.
– Blanka Kraljević, Širokobriješka književna čitanka, Matica hrvatska, Široki Brijeg, 2013., str. 128. – 130.
– Šimun Musa, Na Pegazu Brotnjom, DHK HB – Matica hrvatska, Mostar – Čitluk, 2017., str. 146. – 153.

 

Djela:

KNJIŽEVNOST

 

PJESME

Unatoč svemu (Naša ognjišta, Tomislavgrad, 1994.)

Pjesma blizini (Ceres, Zagreb, 1995.)

Kaplja (Ziral, Mostar – Zagreb, 1997.)

Sirovi blues (Ziral, Mostar – Zagreb, 2001.)

Golgote glas (DHK HB – Matica Hrvatska, Mostar – Čitluk, 2002.)

Dobro jutro, kolonijo (DHK HB i Dan, Mostar – Zagreb, 2006.)

Stopama mira (ICMM – K. Krešimir, Međugorje – Zagreb, 2009.)

Kapaju sjene (DHK HB – K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2010.)

Stopu po stopu (DHK HB – Matica hrvatska, Mostar – Vrgorac, 2016.)

Jednom (Matica hrvatska, Čitluk – Šibenik, 2019.)

Izabrane

Prijatelji (Naklada Jurčić, Zagreb, 2000.)


Izvan knjiga

Periodika


KRATKE PRIČE

Ne dirajte bijelo labuda (FRAM-ZIRAL – K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2005.)

Propetlje (DHK HB – Matica hrvatska, Mostar – Vrgorac, 2014.)


Izvan knjiga
Periodika


OGLEDI

Ta vremena (K. Krešimir, Zagreb, 1995.)

Paljenje svijeće (ICMM, Međugorje, 1998.)

Raspretavanje vatre (ICMM, Međugorje, 2001.)

Rijeka (ICMM, Međugorje, 2002.)

S druge strane (Naklada K. Krešimir – Matica hrvatska, Zagreb – Čitluk, 2011.)

Halo, ovdje Herceg Bosna (Naklada Bošković – HRsvijet – Gral; Split – München – Zagreb, 2012.)

Niz mitnicu (Matica hrvatska – HRsvijet – Matica hrvatska; Vrgorac – München – Čitluk, 2014.)

Podno križa (Matica hrvatska, Čitluk –Vrgorac, 2015.)


Izvan knjiga
Periodika


DJEČJA KNJIŽEVNOST

Slikovnice

Čudesni dani (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.)

Moj molitvenik (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.)

Priča o Suzani (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.)

Kraljica mira (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.)

Ivan pod križem (ICMM – Cvitak, Međugorje, 2001.)


Romani

Računalko (DHK HB – FRAM-ZIRAL – Dan; Mostar – Zagreb, 2007.)

Did Jozo (Gral Široki – Cvitak – Matica hrvatska, Zagreb – Međugorje – Čitluk, 2013.)

Cvrk-cvrk (Matica hrvatska, Čitluk –Vrgorac, 2017.)

 

Kratke priče

Mirkove priče (Cvitak – Alfa, Međugorje – Zagreb, 2010.)

Orao leti visoko (Matica hrvatska, Čitluk – Vinkovci, 2021.)


Izvan knjiga
Periodika

 


AFORIZMI

Izvan knjiga
Periodika

 


KNJIŽEVNA KRITIKA

Riječ po riječ (Naklada DHK HB – Dan; Mostar – Zagreb, 2007.)


Izvan knjiga
Periodika

 


PRIJEVODI

Knjige
Talijanski
Sa svetom Klarom (Vijeće franjevačkih zajednica, Zagreb, 1993.)

S onu stranu side (Cenacolo, Saluzzo, 1999.)

Razgovori svetaca na Trgu sv. Petra (Ziral, Mostar – Zagreb, 2001.)
 

Izvan knjiga
talijanski

engleski

njemački

francuski

 

UREDNIČKI RAD

Knjige

Agencije

CD-rom

Mrežne stranice

Novine

Radiopostaje

 

NOVINARSTVO

 EMISIJE

Općenito

Riječ po riječ

Jasnoća pogledâ


RAZGOVORI

Mediji

 

BOGOSLOVLJE

Mediji
Periodika
U knjigama

 

OSTALO

 POTHVATI

Natjecanja

Dušobrižništvo

Mediji

Udruge i ustanove

 

RAZGOVORI SA MNOM

Mediji

 

PRIJEVODI STOJIĆEVIH DJELA

 Talijanski

Quei tempi (K. Krešimir, Zagreb, 1997.)

Giovanni sotto la croce (ICMM, Međugorje, 2001.)

I giorni prodigiosi (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Angeli miei , ICMM, Međugorje, 2006.)

Il mio libro di preghiere (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Angeli miei , ICMM, Međugorje, 2006.)

La storia di Suzana (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Angeli miei , ICMM, Međugorje, 2006.)

La Regina della Pace (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Angeli miei , ICMM, Međugorje, 2006.)
 

Engleski

Knjige
Those times (K. Krešimir, Zagreb, 1998.)

Wonderful days (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, My angels, ICMM, Međugorje, 2000.; 2005.)

My prayer book (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, My angels, ICMM, Međugorje, 2000.; 2005.)

A story about Suzanne (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, My angels, ICMM, Međugorje, 2000.; 2005.)

The Queen of peace (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, My angels, ICMM, Međugorje, 2000.; 2005.)

John under the cross (ICMM, Međugorje, 2001.)

Razno

Mediji


 

Njemački

Knjige

Diese Zeiten (K. Krešimir – Kulturkontakt, Zagreb – Wien, 1997.)

Sonderbare Tage (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Meine Engel, ICMM, Međugorje, 2000.)

Mein Gebetbuch (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Meine Engel, ICMM, Međugorje, 2000.)

Susans Geschichte (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Meine Engel, ICMM, Međugorje, 2000.)

Die Königin des Friedens (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Meine Engel, ICMM, Međugorje, 2000.)

Johannes unter dem Kreuz (ICMM, Međugorje, 2001.)

Razno

Mediji


 

Francuski

Jean sous la croix (ICMM, Međugorje, 2001.)


Poljski

Cudowne dni (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Moi aniołowie, Drobiazg – Danuta Majewska, 1999.)

Mój modlitewnik (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Moi aniołowie, Drobiazg – Danuta Majewska, 1999.)

Opowieść o Zuzannie (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Moi aniołowie, Drobiazg – Danuta Majewska, 1999.)

Królowa Pokoju (Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Moi aniołowie, Drobiazg – Danuta Majewska, 1999.)

Te czasy (ICMM – Zakonu Pijarów, Međugorje – Kraków, 1999.)

Wybór poezji (Zakonu Pijarów, Kraków, 2001.)

Pieśń bliskości (rukopis, 2001.)

Kropla (rukopis, 2001.)

Rozpalanie świecy (Zakonu Pijarów, Kraków, 2003.)

Rzeka (Zakonu Pijarów, Kraków, 2003.)

Rozniecanie ognia (Zakonu Pijarów, Kraków, 2004.)
 

Španjolski

Knjige

Juan bajo la cruz (ICMM, Međugorje, 2001.)

Razno

Mediji


Makedonski

Periodika

Osobno