Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Dubravko Jelčić

Predloženi rukopis Miljenka Stojića pod naslovom Ta vremena ispunjava 51 stranicu teksta. To su zapisi retoričkog stila, moralističkog sadržaja, odgojne namjene. S jedinim filozofskim osloncem na Bibliji, a s konkretnim poticajima koji dolaze iz životne realnosti i aktualnih dnevno-političkih događaja i zbivanje, ovaj autor znao je svoje refleksije izraziti u zgusnutoj formi, napetim rečenicama i dojmljivim izrazom. A taj izraz je proizišao iz autorove misli: čitatelj ima dojam da su ti prozni zapisi nastali sami od sebe, spontano i bez artističke glazure, premda je jasno da su oni plod smišljene poetsko-literarne kreacije. Jednostavna i neposredna, misaono čista i emotivno kondenzirana, rečenicama u kojima je i poleta i mudrosti, ova će knjiga zacijelo ispuniti krupnu zadaću u duhovnom životu čitatelja, kojima je namijenjena.

Iz svega što rekoh jasno proizlazi, da Stojićevu knjigu predlažem za tiskanje.

 

Kritike


Osobno