Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, S druge strane, Naklada K. Krešimir – Matica hrvatska, Zagreb – Čitluk, 2011.

Piše: Branko Pilaš

»Prvi susret s naslovom - S druge strane - nedvojbeno nas navodi na pitanje s druge strane čega? No, podnaslov - (p)ogledi iz suvremenosti - daje odgovor. A s te druge strane naše suvremenosti zastrte različitim zastorima ima svega. I to je razlog da pođemo tragom tih pogleda čitajući ovu knjigu.«

Hrvatski književnik, novinar i svećenik podario nam je knjigu »S druge strane«. Urednik knjige je Krešimir Šego, koji je i autor navedenog uvodnoga teksta. Sve u knjizi napisano objavljeno je u »Glasniku mira« u vremenu od 2007. do 2010. godine.

Čitatelji već godinama prate književno stvaralaštvo ovog neumornog autora. Miljenko Stojić rođen je 1. lipnja 1960. godine u Dragićini kod Međugorja. Studirao je filozofiju i teologiju, a magistrirao kršćansku duhovnost u Rimu. Široka je lepeza njegova djelovanja. Odgojitelj je bogoslova, sjemeništaraca, postulanata i novaka. Djeluje kao župni vikar, u Domovinskom ratu bio je vojni dušobrižnik, bio je i tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. Pokrenuo je niz vrlo zapaženih djelatnosti. Između ostalog inicijator je stvaranja Radiopostaje »Mir« Međugorje, vodi agenciju »Mirjam«... Važno je spomenuti da je vicepostulator postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« te urednik časopisa koji govori o stradanjima Hrvata, posebno svećenika tijekom Drugoga svjetskog rata i poraća. Piše za djecu, mlade i čitatelje zrelije dobi. Objavljuje pjesme, priče, slikovnice, romane, književne kritike, oglede.

Jedno malo, gotovo nepoznato naselje, postalo je poznato u gotovo cijelom svijetu. Međugorje u ova naša vremena posjećuju ljudi sa svih kontinenata. O Međugorju i njegovoj Majci nastale su i knjige koje ponajbolje govore što za ljude diljem svijeta znači to svima nama drago svetište. Iz njega u svijet vinuli su se i vidioci, koji su postali dio svetišta. Upravo je protekle godine i objavljena knjiga o vidiocima i njihovim razgovorima s Majkom. Sve ono što se zbivalo u Međugorju pobuđuje pozornost diljem svijeta, a posebno uzbuđuje ljude kojima je to rodni kraj. Zato nas ne iznenađuje da je Miljenko Stojić na stranicama svoje knjige podario čitateljima mnogo toga što njega i sve nas veže uz Međugorje. Uvodeći čitatelja u knjigu autor se javlja »Glasom istine«. I upravo taj njegov glas, koji je prožeo cijelu knjigu, snažno djeluje na prijatelje istinite riječi. Jedan od glasova istine svakako je i glas Informativnog centra »Mir« Međugorje. Upravo iz »Mira« dolazi do ljudi, ne samo u Međugorju, već diljem svijeta, istina o svemu što se u proteklom vremenu događalo i što se događa. »Mir« je središte iz kojega nikada nije izbijala promidžba, a još manje laž, o svemu što se tamo zbivalo. Naprotiv, moralo se pobijati laži koje su dolazile sa svih strana od onih koji ne vole Kraljicu Mira.

»S druge strane - (p)ogledi iz suvremenosti nastavak su autorovih promišljanja o čovjekovu položaju u svijetu, moćnicima i onima koji su im potrebni da bi imali s kime manipulirati i svoje ciljeve ostvarivati.« Ovim riječima Krešimir Šego osvrće se na Stojićevu knjigu koja brojnim naslovima najavljuje vrlo zanimljiva razmišljanja o životu ljudi iz njihova rodnoga kraja.

U trećem ciklusu Stojićevih razmatranja susrećemo se s naslovom »Obilježimo ih!«. Vjerujem da će čitatelje posebno obradovati autorova najava »...dat ću se na spremanje pisanja o Domovinskom ratu«. U vremenu kad o tom ratu često čitamo ili slušamo ne uvijek istinita zapažanja, a ponajčešće živimo i u šutnji o Domovinskom ratu, Stojićeva najava i ostvarenje bit će dar čitateljstvu. A do tog ostvarenja zadržimo se na pogledima i ogledima koji su nam prezentirani »S druge strane«, ali istinite i vrijedne riječi Miljenka Stojića.

Hrvatsko slovo, Zagreb, 16. kolovoza 2013., str. 22.

Osobno