Print Friendly, PDF & Email

ICMM, Međugorje, 2002.


»Rijeka« je zbirka članaka što ih je pisac objavio u međugorskom časopisu »Glas mira« u razdoblju od godine 1998. do godine 2002., dakle tijekom četiriju godina. Unutar toga razdoblja – 25. lipnja 2001. – dogodila se i 20. obljetnica ukazanja odnosno viđenja Gospe u hercegovačkom selu Međugorju.

Članci u knjizi nisu obični članci; oni su više od toga. Obuhvaćaju vjerničko-teološka razmišljanja i razmatranja, kako ona koja idu u korak s crkvenom godinom odnosno s razdobljima crkvene godine kao što su adventsko i korizmeno, božićno i uskrsno vrijeme, ali isto tako i razmatranja kršćanskih i univerzalnih ljudskih tema odnosno vrjednota i krjeposti, te aktualnih zbivanja u vlastitu narodu, posebice onih koja izravno dodiruju ili zahvaćaju Hrvate u Hercegovini, Bosni i Hercegovini i u cjelini hrvatskoga narodnoga bića.

Gledano žanrovski, tekstovi sabrani u knjizi nužno ulaze u ono što se tradicionalno naziva nabožnom književnošću, odnosno propovjedničkom i pastoralno–katehetskom, poučnom i moralističkom literaturom ili publicistikom. Članci, naime, ne ostaju samo na razini osobnih razmatranja, nego u sebe uključuju i dimenziju propovjedničke zauzetosti i svrhovitosti, jer su namijenjeni čitateljima, u prvome redu čitateljima vjernicima, s ciljem produbljivanja, oživljivanja i osvježivanja njihove vjere i njihovih vjerničkih nazora, njihova duhovnog života i njihova odnošenja prema aktualnim društvenim i inim zbivanjima.

Miljenko Stojić, plodan prozni i pjesnički pisac mlađe srednje generacije, prevoditelj i organizator brojnih aktivnosti u međugorskoj župi sv. Jakova, a sada i osoba na odgovornoj dužnosti tajnika Hercegovačke franjevačke provincije, potvrđuje se i ovom knjigom kao osobnost koja ide u korak s vremenom i koja promišlja kako aktualitete, tako i odnos onoga što je trajno i bitno s onim što je prolazno i što se događa u životima ljudi, naroda i čovječanstva. Razumije se, i kao osoba koja želi svoje uvide, spoznaje i tumačenja činiti javnima, a za to je nužan i izraz u onim formama i žanrovima koji su dostupni i svrsishodni.

(iz prosudbe Zdravka Gavrana)

Knjigu u pdf obliku možete skinuti kliknuvši na ikonu pdf-a ispod ovoga teksta.

Attachments:
Download this file (Rijeka.pdf)Rijeka.pdf[ ]3264 kB

Osobno