MEMORANDUM SANU

Print Friendly, PDF & Email

Memorandum SANU bio je objavljen u javnosti preko novina »Večernje novost« u dva nastavka 24. i 25. rujna 1986. Pribavljen je nacrt Memoranduma koji još nije bio završen, a navodno su ga pribavile hrvatske tajne službe, iako je moguće kako su ga sami akademici pustili u »opticaj« kako bi vidjeli reakciju na ideje Memoranduma. U pisanju Memoranduma sudjelovao je veći broj srpskih intelektualaca, a u radnu skupinu se obično navode:

Pavle Ivić, Antonije Isaković, Dušan Kanazir, Mihajlo Marković, Miloš Macura, Dejan Medaković, Miroslav Pantić, Nikola Pantić, Ljubiša Rakić, Radovan Samardžić, Miomir Vukobratović, Vasilije Krestić, Ivan Maksimović, Kosta Mihajlović, Stojan Čelić, Nikola Čobelić. U taj popis vjerojatno bi trebalo dodati i Jovana Raškovića u čijem je stanu u Šibeniku Memorandum dovršavan.

Opširnije...

Zanimljivo