Print Friendly, PDF & Email

Hrvatski intelektualni zbor Bosne i Hercegovine (HIZ BiH) predstavlja neovisnu skupinu hrvatskih intelektualaca iz Bosne i Hercegovine. Nastao je na temelju Hrvatskog intelektualnog kruga '04 (HIK-a '04), a utemeljen je 27. travnja 2006. u Mostaru. Idejni im je začetnik Miljenko Stojić.

Ciljevi i djelatnosti
– Proučavanje, zaštita i promicanje hrvatske nacionalne, povijesne, kulturne i znanstvene baštine;

– promicanje i zaštita prava hrvatskoga (i drugih) naroda na suverenost, identitet, slobodu i jednakopravnost u BiH;
– zauzimanje stajališta o stanju u društvu i obavješćivanje građana o mogućim učincima zauzetog djelovanja;
– izrada studija, analiza, programa i drugih strateških dokumenata u svrhu pozitivnih društvenih promjena;
– praćenje rada tijela vlasti i drugih društvenih čimbenika i centara moći, te predlaganje konkretnih promjena i procesa;
– organiziranje rasprava, okruglih stolova, savjetovanja i sl., sve u svrhu ukazivanja na negativna, nepravična i neodrživa stanja, tendencije i procese u društvu;
– pružanje stručne pomoći predstavnicima vlasti, medija, udruga, pokreta, građanskih poticaja, međunarodnih subjekata i drugih društvenih subjekata radi evidentiranja i lociranja gorućih društvenih problema u svrhu njihovog rješavanja;
– objavljivanje brošura, studija, članaka, knjiga, promidžbenog materijala koji su u funkciji ostvarivanja ciljeva Udruge;
– borba protiv neravnopravnosti naroda i obespravljenosti građana, protiv kriminala, korupcije i svih društvenih devijacija;
– promicanje temeljnih etičkih načela života i rada na svim razinama vlasti i sveukupnog društvenog života;
– zaštita života, dostojanstva i slobode svakog ljudskog bića;
– borba protiv asimilacije i majorizacije naroda nad narodom;
– suradnja sa svim relevantnim društvenim subjektima, posebice sa subjektima srodnih djelatnosti i ciljeva djelovanja.

Osobno