POVIJEST BOJENA CRVENIM

Print Friendly, PDF & Email

Jedan od načina za upoznati ćud nekog doba, režima ili pojedinca jest promotriti koliko je mučenika stvorio. Napredno 20. st., kako mu vole tepati promicatelji svijeta bez Boga, stvorilo ih je previše. U tome se naročito istakao i ističe socijalizam sa svim svojim inačicama: komunizam, nacionalsocijalizam, boljševizam... Papa Ivan Pavao II. potječući iz Poljske, tadašnje države »komunističkog raja«, dobro je spoznao što se tijekom vremena događalo pa je 2000. pozvao sve narode da na pragu 3. tisućljeća popišu svoje vjerne svjedoke ili mučenike te da o njima ustrajno govore i nasljeduju ih (Apostolsko pismo Tertio millennio adveniente). Hercegovačka franjevačka provincija, kojoj su komunisti u II. svj. ratu i poraću pogubili 66 članova, čula je taj govor i počela službeno skupljati građu o svojim pobijenim članovima.

Opširnije...

DUHOVNO VODSTVO U SUVREMENOJ DUHOVNOSTI

Print Friendly, PDF & Email

Sažetak

Moderno je vrijeme došlo u krizu. Mnogi prepoznaju da ga može spasiti samo duhovna snaga. Pitanje je sada koja i kakva duhovna snaga? Na Crkvi je zadatak dati zadovoljavajući odgovor. Duhovnost koja se stvara u njezinom okviru na nov način počinje vrjednovati čovjeka koji traži duhovnog vođu i duhovno vodstvo. Pisac ovoga članka raščlanjuje suvremeno duhovno vodstvo kroz tri njegove temeljne sastavnice: sadržaj, zadaća i metoda. Zaključak je da je i u ovo naše suvremeno vrijeme moguće spojiti kršćansko iskustvo vjere s iskustvom suvremenog svijeta da bi se tako stvorio bolji svijet za obitavanje.

Opširnije...

TRAJNA OBNOVA PUTUJUĆE CRKVE – POVRATAK K SVETOSTI NJEZINIH ČLANOVA

Print Friendly, PDF & Email

UVOD

Prema Svetom pismu Crkva je misterij. On je nekada bio skriven u Bogu, no danas nam je objavljen i već je djelomice ostvaren (Ef 1,9 sl. Rim 16,25 sl.). Ona je nadalje misterij grješnog naroda koji već posjeduje zalog spasenja. Taj narod je grananje Kristova tijela i ognjište njegove ljubavi. Možemo je opisati i kao misterij božanskoljudske ustanove. On čovjeku pruža svjetlost, te oproštenje i milost »na hvalu slave Božje« (Ef 1,14).

Opširnije...

DUHOVNI VOĐA »ČOVJEK BOŽJI« PREMA CRKVENIM DOKUMENTIMA

Print Friendly, PDF & Email

Sažetak

Zadaća je Crkve kroz sva vremena smoći snage živjeti upravo u tomu vremenu i govoriti jezikom toga vremena. Na taj način ljudi lakše razumiju bogatstvo koje im ona želi prenijeti. Nije se lagano othrvati raznoraznim utjecajima. Pisac ovoga članka promatra borbu Crkve za svoju izvornost i za svoj suvremen govor kroz suvremene crkvene dokumente o duhovnom vođi. Ti dokumenti su dvojaki: govor II. vat. sabora i govor posaborskog crkvenog učiteljstva. Oni pokazuju da je Crkva uspjela očuvati svoj duh i razumljivim jezikom progovoriti današnjem čovjeku.

Opširnije...

Osobno