Print Friendly, PDF & Email

Mostar, 25. ožujka 2004. – Sastanak Koordinacijskog odbora HIK-a '04 na kojem se razgovaralo o statusu Zavoda za školstvo u Mostaru, te o hrvatskom školstvu i kulturi u BiH održan je danas u Mostaru. Nakon sastanka je zaključeno da Koordinacijski odbor HIK-a podupire reformu osnovnog, srednjeg i visokog školstva, ali ne na način da hrvatski narod ostane bez svojih škola, odnosno da njegovo pravo na slobodnu uporabu hrvatskog jezika bude neupitno.

Istaknuto je i to da HIK '04 ne podržava administrativno ujedinjenje dviju škola pod istim krovom, budući da drže da svaka škola ima pravo na svoju potpunu zasebnost, kao i na ime koje će nositi.

»Tražimo stvaranje pravednog ustavnopravnog okvira za Hrvate u BiH. Samo na taj način njihov jezik, školstvo i kultura ne bi trebali biti ugroženi, te će na taj način BiH ostati i opstati kao cjelovita država sa svoja tri konstitutivna suverena naroda.

Potičemo hrvatske intelektualce da se uključe u pravednu borbu za očuvanje prava hrvatskog naroda na svoj jezik, školstvo i kulturu u BiH, kao i na očuvanje ili ponovno vraćanje svih drugih prava.

Protiv smo toga da zbog zastupanja stavova svojih birača na demokratski način izabrani hrvatski predstavnici u tijelima vlasti budu udaljeni s dužnosti, jer samo ako ne obavljaju povjerene zadaće, tada trebaju snositi odgovornost«, zaključci su Koordinacijskog odbora HIK-a '04.

Osobno