GENERAL FRANJEVAČKOGA REDA NA ŠIROKOM BRIJEGU

Print Friendly, PDF & Email

Široki Brijeg, 2. siječnja 2022. (Vicepostulatura) – General franjevačkoga reda Manje braće fra Massimo Fusarelli u popodnevnim je satima 1. siječnja 2022. posjetio franjevački samostan na Širokom Brijegu i Vicepostulaturu »Fra Leo Petrović i 65 subraće«. U njegovoj pratnji bili su generalni definitor za Južnoslavensku konferenciju fra Konrad Grzegorz Cholewa, provincijal hercegovačkih franjevaca fra Miljenko Šteko i generalov tajnik fra Vjekoslav Milićević.

Opširnije...