MNOGOSLOJNI OGLEDI

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Ante Stamać

Gospođe i gospodo!

Čast mi je po drugi put govoriti o našemu autoru. Naime, podsjećam, prije otprilike godinu dana smo ga kao malo poznata ili nama, uvjetno rečeno, etabliranim piscima, nepoznata pisca predstavili i moram priznati iznenadio sam se finoći njegova pjesničkog sloga, finoći koju i ovdje možete osjetiti i vidjeti, jer je jedna od najboljih pjesama iz te zbirke ovdje i sadržana, a to je ona pjesma molitve Bogu da kada bude prolazio i našom bojišnicom da svrati i u moj rov. Telefonski sam danas pročitao tu pjesmu prijatelju s kojim sam sastavio antologiju hrvatske ratne lirike i žao mi je što je nismo onda imali, jer zbilja ide u najbolje što je napisano u lirskom slogu. No, podsjećajući se na to, hoću reći da mi je čast govoriti i drugi put o fra Miljenku Stojiću. U tu svrhu treba spomenuti ne samo da je on franjevac i da je pisac čitka slova, nego da je on i vojni kapelan. Već iz toga dvojstva moguće je zaključiti kakav je njegov autorski stav.

Opširnije...

OBRAT RASAPA SVJETLOSTI VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Zdravko Kordić

Počinjati s novom arhitektonikom poretka svijeta i poretka u svijetu u vremekrižju općeg rasapa moralnih, estetskih i općeljudskih vrijednosti, počinjati s duhovnom obnovom kroz utemeljenje u prapočelu (arheu) kršćanstva tj. u križu i otpočinjati s križem kroz istinsku ispovijed svoje vjere, nije nimalo lako, dapače, to je odvažno i smiono za svekoliku prekretnicu - kako na duhovnom tako i na tvarnom planu.

Obrat ovoga zgusnutoga vremena, obrat ovoga raslojavanja i rasapa svjetlosti kroz mlade humke hrvatskih bojovnika po Stojiću odigrava se kroz »izabranost« hrvatskoga naroda sada, baš kao i prije dvije tisuće ljeta kroz izabranost židovskog naroda. Ne mjeri se veličina naroda kvantitativno, veličina jednog naroda jeste u mogućnosti praštanja (ne zaborava da bi nam se isto zlo ponovilo), a hrvatski narod ima široku dušu praštanja koju je već nebrojeno puta pokazao i u ovom croatocidnu ratu.

Opširnije...

TA VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Dubravko Jelčić

Predloženi rukopis Miljenka Stojića pod naslovom Ta vremena ispunjava 51 stranicu teksta. To su zapisi retoričkog stila, moralističkog sadržaja, odgojne namjene. S jedinim filozofskim osloncem na Bibliji, a s konkretnim poticajima koji dolaze iz životne realnosti i aktualnih dnevno-političkih događaja i zbivanje, ovaj autor znao je svoje refleksije izraziti u zgusnutoj formi, napetim rečenicama i dojmljivim izrazom. A taj izraz je proizišao iz autorove misli: čitatelj ima dojam da su ti prozni zapisi nastali sami od sebe, spontano i bez artističke glazure, premda je jasno da su oni plod smišljene poetsko-literarne kreacije. Jednostavna i neposredna, misaono čista i emotivno kondenzirana, rečenicama u kojima je i poleta i mudrosti, ova će knjiga zacijelo ispuniti krupnu zadaću u duhovnom životu čitatelja, kojima je namijenjena.

Iz svega što rekoh jasno proizlazi, da Stojićevu knjigu predlažem za tiskanje.

Opširnije...

OTUĐENJE

Print Friendly, PDF & Email
Iščitavam novine od svoga zakoračenja u odraslost ovoga svijeta. Odgonetam ponekada što me to u njima privlači. Čini mi se da je to želja saznati tuđe iskustvo, nasloniti se na njega i onda pokušati shvatiti ovaj svijet. I vidim da nisam usamljen u ovomu poslu. Drugi to isto čine.

Danas prebirem po dvojim novinama: prve su poglavito za politiku i kulturu, druge za kulturu i politiku. Oba ta pojma uistinu su važna za mene u ova sadašnja vremena.

Držim da imena novina uopće nisu važna. Važnije su misli koje one zastupaju, budući da se te misli prelijevaju kroz mnoge novine što ih kupujemo na novinskim prodajnim mjestima.

Opširnije...

Osobno