Print Friendly, PDF & Email

Ljerka Car Matutinović, Dok su ti ruke u pokretu, Alfa, Zagreb, 2017.

Ima književnika koji se nazivaju i koje nazivaju uspješnima, a teško je uopće razumjeti o čemu pišu. No, ima i takvih koji ne govore o svojoj uspješnosti, nego to drugi spominju o njima i tako su razumljivi. Među njih spada Ljerka Car Matutinović.

U ovoj svojoj novoj zbirci pjesama Dok su ti ruke u pokretu podarila nam je ostvaraje pune lirizma, ostvaraje koji razgaljuju dušu i odlaze poput rane jutarnje rose. Sva je predana onome oko sebe, sva treperi poput lišća na vjetru, sva izgara poput sunčevih zraka u vedro podne. Pjev je to koji je pun onoga što bismo mogli nazvati tradicijskim, ali u suvremenom ruhu.

Tri su ciklusa u zbirci: Dok su ti ruke u pokretu; Mjesečeva smo hrana; Dok se duša opire. Iako imaju svoju nutarnju tematiku, ipak se skladno prelijevaju jedan u drugoga. Otkrivaju srž prolaznosti, ali takve prolaznosti koja nas ne ljuti, prolaznosti koja je okrenuta prema nebeskim visinama. Sve je tamo upravljeno, pa čak i onda kada se nebo uopće ne spominje. Ljepota je, naime, tu oko nas i Ljerka Car Matutinović je naslućuje svim svojim čulima. Ona bi da je ta ljepota prelije i da ona prelije nju, da se stope i tako krenu širokim nebeskim stazama. Ne ćemo to naći kod mnogobrojnih suvremenih pjesnika, oni plove maglovitim ideološkim predjelima.

Ljepotu pjesnikinja pronalazi i u prizorima na računalu. Prepoznaje ju u običnom čuvaru zaslona uobličenog u cvjetiće. Oni prolaze tim zaslonom i bude u duši osjećaj za ono lijepo u čovjeku. Treba zaista biti otvoren u srcu i sve to ne samo prepoznati, nego ponuditi i drugima na uživanje. Ma, mogli bismo reći, široka je to renesansa duša koja se ne da okovati, koja ima svoje luke i svoja mora.

Mogu se ispjevati ovakvi stihovi i onda kada duboko znaš da si zapravo krhak i ranjiv. Nalazimo to kao jednu vrstu poruke u posljednjoj pjesmi Kad izgovaram tvoje ime, Gospodine. Nameće nam se stoga zaključak da pjesnikinja na krilima ljepote ne odustaje, a i zašto bi, od svoje ljudskosti ploveći prema vječnome.

Miljenko Stojić

Miljenko Stojić, Jasnoća pogledâ, Radiopostaja »Mir« Međugorje, Međugorje, 28. studenoga 2018.

Osobno