DAROVI RAZMATRANJA: GOVOR UPUĆEN DRUGOME

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Paljenje svijeće, ICMM, Međugorje, 1998.

Piše: Antun Lučić

Ogled o duhovnim izazovima zapisa Miljenka Stojića Paljenje svijeće. Osjećaj za prozno umijeće kroz subjektivni ton pisma koji: i kazuje i svjedoči, bistro odgaja i potiče.

Postoje knjige koje govore same o sebi, ali i one koje traže obradu (daljnju interpretaciju). Međutim, svako djelo izvedeno u jeziku ima produžetak u prikazu, osvrtu, kritici, eseju... Kadšto je nedostatna pa i pogrješna ocjena korisna u tome poslu, ali ostaje spoznaja da je popratni tekst uz djelo stanovit epilog koji govori – htjeli mi to ili ne – i o samom »ograničenju interpretacije«, bar u onom smislu o kojemu govori Umberto Eco u djelu I limiti dell’interpretazione (1990.), a koje čeka prijevod na hrvatski.

Opširnije...

DUBOKO PROŽIVLJENI OGLEDI

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Paljenje svijeće, ICMM, Međugorje, 1998.

Piše: Krešimir Šego

Ispisujući stranice svoga novog rukopisa, pjesnik i esejist Miljenko Stojić uspostavlja iz posebnoga kuta dijalog sa svijetom, iz teme u temu otvarajući značajke toga istoga svijeta, istodobno postavljajući pitanja i njemu i sebi. Rezultat toga dijaloga jeste knjiga ogleda opsega od nekoliko rečenica do nekoliko stranica. Njihov opseg ovisio je od posve konkretne njihove namjene - slušanja na govornom automatu, uvodnika u glasilu ...

Svi Stojićevi ogledi nastali su u Međugorju, dakle u središtu u kojemu se prelamaju sva bitna pitanja duhovnosti i opstanka suvremenog čovjeka u današnjemu svijetu; svi su nastali na poticaj nekoga od mnoštva problema koji tište one koji ili dolaze ili zaobilaze Međugorje. I jedni i drugi - i oni koji ga posjećuju i oni koji ga zaobilaze - u središtu su Stojićeva promišljanja, njegova ukazivanja na tjeskobe vremena, na čovjekov izlazak iz tih tjeskoba koje ponekada izgledaju nesavladive i nesagledive. Naravno, nije naodmet istaknuti, zapravo to svakako treba i naglasiti, da su ogledi nastali u prijelomnom vremenu, u vremenu ratnih strahota i njihovih posljedica, koje same po sebi čovjeka bacaju u vihor događanja na koje malo sam može utjecati.

Opširnije...

PALJENJE SVIJEĆE

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Paljenje svijeće, ICMM, Međugorje, 1998.

Piše: Nenad Valentin Borozan

Prošle je godine Informativni centar »Mir« Međugorje objelodanio knjigu »Paljenje svijeće« Miljenka Stojića. Urednikom je Krešimir Šego, a recenzentima fra Slavko Barbarić i fra Branimir Musa.

Miljenko Stojić rođen je 1. lipnja 1960. godine u Dragićini. Pučku školu završio je u Čerinu, a Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom 1979. godine. Nakon mature stupio je u novicijat Hercegovačke franjevačke provincije. Bogoslovlje je slušao na više učilišta: Zagrebu, Sarajevu i Jeruzalemu. Za svećenika je zaređen u Mostaru 1987. godine. Na Papinskom sveučilištu Antonianum u Rimu 1991. godine postiže licencijat iz teologije, specijalnost kršćanska i franjevačka duhovnost. Živi i radi u župi Međugorje. Do sada je objavio, ne računajući knjigu koju danas predstavljamo: »Unatoč svemu« (pjesmotvori), »Ta vremena« (eseji) i »Kaplja« (pjesmotvori).

Opširnije...

KIŠE I MI

Print Friendly, PDF & Email

Noć se spuštala uz obilnu kišu u zemlji hrvatskoj, u zemlji našoj. Slušao sam je kako udara po krovu. Pitao sam se koliko li je samo kiša protutnjalo mojom domovinom i ostavilo svoje tragove? I kakvih kiša?

Gledao sam malo prije čovjeka koji se borio za našu slobodu. Radio je to časno i uspješno. Odjedanput neki iz bijeloga svijeta rekoše da nije bio častan. I navedoše sve po redu nategnute razloge. Kao, on je to sve mogao zaustaviti da je htio. On! Bože, koja izopačenost! Kao da svi ne pamtimo početke ovoga zla i našega razumljivoga uvjerenja da će svi koji se nazivaju demokratskima prepoznati i zaustaviti zlo koje je nadiralo. Nije se to dogodilo. Dapače, oni su dopustili da se to zlo razmaše. Danas onima koji su se odupirali kako su znali i mogli kažu da su to mogli zaustaviti i da su svi jednako krivi. Ma, daj!

Opširnije...

Osobno