TA VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Dubravko Jelčić

Predloženi rukopis Miljenka Stojića pod naslovom Ta vremena ispunjava 51 stranicu teksta. To su zapisi retoričkog stila, moralističkog sadržaja, odgojne namjene. S jedinim filozofskim osloncem na Bibliji, a s konkretnim poticajima koji dolaze iz životne realnosti i aktualnih dnevno-političkih događaja i zbivanje, ovaj autor znao je svoje refleksije izraziti u zgusnutoj formi, napetim rečenicama i dojmljivim izrazom. A taj izraz je proizišao iz autorove misli: čitatelj ima dojam da su ti prozni zapisi nastali sami od sebe, spontano i bez artističke glazure, premda je jasno da su oni plod smišljene poetsko-literarne kreacije. Jednostavna i neposredna, misaono čista i emotivno kondenzirana, rečenicama u kojima je i poleta i mudrosti, ova će knjiga zacijelo ispuniti krupnu zadaću u duhovnom životu čitatelja, kojima je namijenjena.

Iz svega što rekoh jasno proizlazi, da Stojićevu knjigu predlažem za tiskanje.

Opširnije...

OTUĐENJE

Print Friendly, PDF & Email
Iščitavam novine od svoga zakoračenja u odraslost ovoga svijeta. Odgonetam ponekada što me to u njima privlači. Čini mi se da je to želja saznati tuđe iskustvo, nasloniti se na njega i onda pokušati shvatiti ovaj svijet. I vidim da nisam usamljen u ovomu poslu. Drugi to isto čine.

Danas prebirem po dvojim novinama: prve su poglavito za politiku i kulturu, druge za kulturu i politiku. Oba ta pojma uistinu su važna za mene u ova sadašnja vremena.

Držim da imena novina uopće nisu važna. Važnije su misli koje one zastupaju, budući da se te misli prelijevaju kroz mnoge novine što ih kupujemo na novinskim prodajnim mjestima.

Opširnije...

OBRAT RASAPA SVJETLOSTI VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Miljenko Stojić, Ta vremena, K. Krešimir Zagreb, 1995.

Piše: Zdravko Kordić

Počinjati s novom arhitektonikom poretka svijeta i poretka u svijetu u vremekrižju općeg rasapa moralnih, estetskih i općeljudskih vrijednosti, počinjati s duhovnom obnovom kroz utemeljenje u prapočelu (arheu) kršćanstva tj. u križu i otpočinjati s križem kroz istinsku ispovijed svoje vjere, nije nimalo lako, dapače, to je odvažno i smiono za svekoliku prekretnicu - kako na duhovnom tako i na tvarnom planu.

Obrat ovoga zgusnutoga vremena, obrat ovoga raslojavanja i rasapa svjetlosti kroz mlade humke hrvatskih bojovnika po Stojiću odigrava se kroz »izabranost« hrvatskoga naroda sada, baš kao i prije dvije tisuće ljeta kroz izabranost židovskog naroda. Ne mjeri se veličina naroda kvantitativno, veličina jednog naroda jeste u mogućnosti praštanja (ne zaborava da bi nam se isto zlo ponovilo), a hrvatski narod ima široku dušu praštanja koju je već nebrojeno puta pokazao i u ovom croatocidnu ratu.

Opširnije...

IZGUBLJENI

Print Friendly, PDF & Email

Stojim nad neispisanim listovima papira. Ne znam što im reći. Puno je toga u ova ozbiljna vremena protutnjalo mojom dušom. Sada se osjećam umoran i nekako prazan.

Prije ovih listova ispisao sam ih već mnogo. Ostavili su u meni svoje tragove koji se ogledaju u promijenjenu načinu ponašanja, djelovanja. Suočavali su me sa mnom samim, u trenutcima opredjeljivanja šaptali mi odluku.

Opširnije...

Osobno