CIJENU PLAĆAJU ONI

Print Friendly, PDF & Email

Giovanni Sale, Stati islamici e minoranze cristiane, Jaca book, Milano, 2008.

Islam duboko obilježava naše trenutno vrijeme, kako religiozno tako i društveno. Jedni ga prigrljuju, drugi ratuju u njegovo ime, treći ga nastoje uvesti u našu svakidašnjicu. A samodopadni Zapad tek se trgne kada budu negdje ugroženi njegovi sebični probitci. I ne misli pritom mnogo na međunarodno pravo. Nakon toga opet sve ide po starom.

Giovanni Sale zaista je poučno i pregledno ispričao priču o islamu, Zapadu i kršćanstvu. Na žalost njegova knjiga još nije prevedena na hrvatski jezik i ne znam da na njemu postoji nešto slično. A bilo bi nam itekako potrebno. Glede islama živimo u zgusnutijem svijetu nego Talijani.

Opširnije...

BITNO O BITNOME

Print Friendly, PDF & Email

Ramón Lucas Lucas, Bioetika za svakoga, Verbum, Split, 2007.

Svakodnevno smo zasipani mnoštvom vijesti s područja bioetike. Čovjek bi rekao da se odgovorno pristupa toj temi. Nažalost nije. Javna glasila obično nameću površnost da bi se progurali neki posebni pogledi i vrijednosti.

Ramón Lucas Lucas, profesor na Gregoriani u Rimu, polazi drugim putem. Pišući o bioetici uvodi nas na kratak, zanimljiv i često šaljiv način u ono što je bitno u njoj. Time u nama pobuđuje odgovornost i dobre zaključke.

Opširnije...

U ŽRVNJU GLOBALIZACIJE

Print Friendly, PDF & Email

Dennis Gira, S onu stranu tolerancije. Susret religija, AGM, Zagreb, 2008.

Susret religija danas je življi nego ikada prije u povijesti. Dosta je tome kumovala globalizacija koja nas zahvaća htjeli to ili ne. Gledano s katoličke strane kako se odigrava taj susret? Lijepo o tome govori Dennis Gira. Otvorio je svoju dušu i pokušao nam prenijeti nova saznanja.

Sadržaj knjige temelji se na enciklici Nostra aetate i na Međureligijskom skupu 25. - 28. listopada 1999. u Rimu. Razmišljajući tih dana o sebi i o drugome predstavnici različitih religija, njih preko 200, uspjeli su staviti na papir ono što misle »da religije mogu ponuditi svijetu: model "uzajamnog prihvaćanja, poštivanja istine i ljubavi, koji bi mogao postati normom za odnose na društvenoj i političkoj razini među narodima."« (str. 15.)

Opširnije...

LUČ VJERE

Print Friendly, PDF & Email

Marko Semren, Život i smrt iz vjere. Svjedočenje franjevaca Bosne Srebrene, Svjetlo riječi, Sarajevo – Zagreb, 2009.

Franjevci su u Bosnu i Hercegovinu došli vrlo rano. Još krajem 13. st., odnosno na samom početku Franjevačkog reda. Uspješno su suzbijali krivovjerje, a onda je turska najezda preokrenula povijest. Trebalo je ostati pod čizmom zavojevača. Mnogi su samostani u Bosni razrušeni, a u Hercegovini svi. Glava se lagano gubila, iako fratri toga nisu bili pošteđeni ni nakon oslobađanja od Turaka, posebno u komunističko vrijeme.

Fra Marko Semren odvažno prilazi ovim burnim povijesnim događajima i kuša iz zaborava otrgnuti spomen na mnoge mučenike katoličke vjere. Čini to tako da ih je poredao kalendarski. Ima to svojih prednosti, ali i nedostataka. Teško je, naime, pratiti što se događalo u jednom, a što u drugom vremenu. Nedostajalo mu je povijesnih vrela, posebno iz predturskog i turskog vremena. Nadoknađuje to ozbiljnošću pristupa temi i bilježenju svih značajnijih podataka.

Opširnije...

Osobno