SUDBINE

Print Friendly, PDF & Email

Vlado Čutura (priredio), Kako je lijepo biti svećenik, Glas Koncila, Zagreb, 2010.

Dok oni koji se skrivaju iza tzv. laicizma nemilosrdno napadaju Crkvu i svećenike, papa proglašava »Svećeničku godinu«. U hrvatskom narodu obilježena je između ostaloga i knjigom koja je pred nama.

Priređivač je pošao jednostavnim pristupom i on je dao zanimljive plodove. Dopustio je da progovore svećenici različitih životnih doba i iz različitih zajednica, s obje strane granice. Tako se došlo do presjeka što hrvatsko svećenstvo danas zapravo jest.

Opširnije...

U ŽRVNJU GLOBALIZACIJE

Print Friendly, PDF & Email

Dennis Gira, S onu stranu tolerancije. Susret religija, AGM, Zagreb, 2008.

Susret religija danas je življi nego ikada prije u povijesti. Dosta je tome kumovala globalizacija koja nas zahvaća htjeli to ili ne. Gledano s katoličke strane kako se odigrava taj susret? Lijepo o tome govori Dennis Gira. Otvorio je svoju dušu i pokušao nam prenijeti nova saznanja.

Sadržaj knjige temelji se na enciklici Nostra aetate i na Međureligijskom skupu 25. - 28. listopada 1999. u Rimu. Razmišljajući tih dana o sebi i o drugome predstavnici različitih religija, njih preko 200, uspjeli su staviti na papir ono što misle »da religije mogu ponuditi svijetu: model "uzajamnog prihvaćanja, poštivanja istine i ljubavi, koji bi mogao postati normom za odnose na društvenoj i političkoj razini među narodima."« (str. 15.)

Opširnije...

CIJENU PLAĆAJU ONI

Print Friendly, PDF & Email

Giovanni Sale, Stati islamici e minoranze cristiane, Jaca book, Milano, 2008.

Islam duboko obilježava naše trenutno vrijeme, kako religiozno tako i društveno. Jedni ga prigrljuju, drugi ratuju u njegovo ime, treći ga nastoje uvesti u našu svakidašnjicu. A samodopadni Zapad tek se trgne kada budu negdje ugroženi njegovi sebični probitci. I ne misli pritom mnogo na međunarodno pravo. Nakon toga opet sve ide po starom.

Giovanni Sale zaista je poučno i pregledno ispričao priču o islamu, Zapadu i kršćanstvu. Na žalost njegova knjiga još nije prevedena na hrvatski jezik i ne znam da na njemu postoji nešto slično. A bilo bi nam itekako potrebno. Glede islama živimo u zgusnutijem svijetu nego Talijani.

Opširnije...

BITNO O BITNOME

Print Friendly, PDF & Email

Ramón Lucas Lucas, Bioetika za svakoga, Verbum, Split, 2007.

Svakodnevno smo zasipani mnoštvom vijesti s područja bioetike. Čovjek bi rekao da se odgovorno pristupa toj temi. Nažalost nije. Javna glasila obično nameću površnost da bi se progurali neki posebni pogledi i vrijednosti.

Ramón Lucas Lucas, profesor na Gregoriani u Rimu, polazi drugim putem. Pišući o bioetici uvodi nas na kratak, zanimljiv i često šaljiv način u ono što je bitno u njoj. Time u nama pobuđuje odgovornost i dobre zaključke.

Opširnije...

Osobno