LUČ VJERE

Print Friendly, PDF & Email

Marko Semren, Život i smrt iz vjere. Svjedočenje franjevaca Bosne Srebrene, Svjetlo riječi, Sarajevo – Zagreb, 2009.

Franjevci su u Bosnu i Hercegovinu došli vrlo rano. Još krajem 13. st., odnosno na samom početku Franjevačkog reda. Uspješno su suzbijali krivovjerje, a onda je turska najezda preokrenula povijest. Trebalo je ostati pod čizmom zavojevača. Mnogi su samostani u Bosni razrušeni, a u Hercegovini svi. Glava se lagano gubila, iako fratri toga nisu bili pošteđeni ni nakon oslobađanja od Turaka, posebno u komunističko vrijeme.

Fra Marko Semren odvažno prilazi ovim burnim povijesnim događajima i kuša iz zaborava otrgnuti spomen na mnoge mučenike katoličke vjere. Čini to tako da ih je poredao kalendarski. Ima to svojih prednosti, ali i nedostataka. Teško je, naime, pratiti što se događalo u jednom, a što u drugom vremenu. Nedostajalo mu je povijesnih vrela, posebno iz predturskog i turskog vremena. Nadoknađuje to ozbiljnošću pristupa temi i bilježenju svih značajnijih podataka.

Opširnije...

TRAGANJE ZA SOBOM

Print Friendly, PDF & Email

Stjepan Baloban – Gordan Črpić (uredili), Društveni konsenzus u Hrvatskoj, Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve – Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Mnogo je rečenica ispisano o tome kako oblikovati suvremeno hrvatsko društvo, ali ih je malo zahvatilo u srž pitanja onako kako to očekuje većina hrvatskog naroda. Ova nevelika knjižica, svega 130 stranica i malog oblika, uspjela je ono što nisu znale ili nisu htjele učiniti velike knjige, a posebno javna glasila. Odgovorno i promišljeno raspravlja o budućnosti hrvatskog naroda. Želi da se on ujedini, kao ono devedesetih godina prošlog stoljeća, i neovisno što je više moguće oblikuje svoju budućnost.

Opširnije...

DOMETI

Print Friendly, PDF & Email
Kongregacija za nauk vjere, Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu, Obiteljski centar, Zagreb, 2007.

Politika nam je naročito bitna u kriznim vremenima. Tada nam se jednostavno učini da bismo mi ili netko naše pameti sve to puno bolje napravili? A bismo li? Kongregacija za nauk vjere pokušava nas naučiti kako djelovati politički ma na kojem mjestu u životu da se nalazili. Je li to crkveno miješanje u društveni život? Ma, daj, budimo ozbiljni. Jedan od dometa kršćanstva je da je odgovorno, a njegovih protivnika da to osporavaju.

Opširnije...

PREPOZNAVANJE VREMENA

Print Friendly, PDF & Email

Aldo Natale Terrin, Uvod u komparativni studij religija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Nekada se za Europu govorilo da je ona kršćansko podneblje. Trenutno je, pak, stanje potpuno drukčije. Toj stvarnosti ljudi različito prilaze. Jedni se boje za budućnost, drugi se ulizuju, treći je prepoznaju... Aldo Natale Terrin uzima pero u ruke i pokušava razjasniti o čemu se točno radi.

Pisac je knjigu podijelio u tri dijela. Najprije govori o metodi proučavanja religija, zatim o komparativnim temama religija, a naposljetku o suvremenoj religioznosti. Pametno polazi od stanja u svojoj domovini Italiji i to onda dalje širi. Ne možemo više govoriti o kršćanskom svijetu oko nas, nego o multikulturalnosti. S drugim religijama i kulturama treba stupiti u doticaj, umjesto da ih se jednostavno odbacuje kao nedostojne naših uvjerenja. Ne treba pritom žaliti neka prošla, dobra vremena. Ovo novo okruženje življenja kršćanske vjere može nam pomoći u razvijanju teologije, odnosno u življenju naše vlastite vjere.

Opširnije...

Osobno