KORMILAR

Print Friendly, PDF & Email

Jacques Maritain, Anđeoski naučitelj, Zadruga Eneagram, Zagreb, 2011.

Borba mišljenja uvijek je bila odlučujuća za ljudski rod i uvijek se u temelju vrtjela oko toga odakle to mišljenje crpe snagu, iz srca ili iz uma. Poznavatelji filozofije pitali bi se koga slijedimo, Platona ili Aristotela. Veliki kršćanski mislilac, svetac, Toma Akvinski slijedio je, pak, obojicu uvevši njihovo mišljenje u katoličku teologiju. Na taj je način ujedno zaustavljao i opterećujuće teološko-filozofske rasprave u krilu Crkve. Maritain nam to lijepo prikazuje u ovoj knjizi koja je puno više od običnog životopisa.

Opširnije...

ČIŠĆENJE STVARNOSTI

Print Friendly, PDF & Email

Matt Baglio, Obred, Verbum, Split, 2011.

Istinita priča pred nama može se čitati s više strana: književne, teološke, publicističke... A u njima je sadržana naša stvarnost ovakva kakva jest. Duhovno je potisnuto u stranu, a na pozornicu je stupilo ono tvarno. U tu klopku upadaju čak i oni koji se, vanjski gledajući, bore protiv nje. Mediji su nam zajašili na grbaču i stvarnost prikazuju u skladu s očekivanjima pristalica manjine. Ona, zahvaljujući suvremenom gospodarstvu, u svojim rukama drži ogroman novac i zbog toga može tako vršiti pritisak na sve nas.

Opširnije...

KROKI

Print Friendly, PDF & Email

fra Bernardin Škunca, Franjo Asiški, skladatelj Božje ljepote, Glas Koncila, Zagreb, 2011.

O sv. Franji Asiškom napisane su bezbrojne knjige. I teško je početi s nekom novom. Fra Bernardin Škunca se ipak usudio. Načinio je to na zanimljiv i nov način. Spojio je duhovnost, teologiju, teološku estetiku, franjevaštvo, likovne i literarne umjetnosti. Očito se time bavio kroz život, razmišljao i na kraju se usudio plodove svoga rada predstaviti širokom krugu čitatelja, ne samo onih kršćanskih. Sv. Franjo je, naime, civilizacijska pojava, čovjek koji natkriljuje i vrijeme i ideologije.

Opširnije...

SUDBINE

Print Friendly, PDF & Email

Vlado Čutura (priredio), Kako je lijepo biti svećenik, Glas Koncila, Zagreb, 2010.

Dok oni koji se skrivaju iza tzv. laicizma nemilosrdno napadaju Crkvu i svećenike, papa proglašava »Svećeničku godinu«. U hrvatskom narodu obilježena je između ostaloga i knjigom koja je pred nama.

Priređivač je pošao jednostavnim pristupom i on je dao zanimljive plodove. Dopustio je da progovore svećenici različitih životnih doba i iz različitih zajednica, s obje strane granice. Tako se došlo do presjeka što hrvatsko svećenstvo danas zapravo jest.

Opširnije...

Osobno