JEDNO OD LICA STVARNOSTI

Print Friendly, PDF & Email

AA. VV., Izazov nove religioznosti – Die Herausforderung der neuen Religiosität, Hrvatski Dušobrižnički ured – Kroatenseelsorge in Deutschland, Frankfurt am Main, 2005.

 Poseban pečat novijoj hrvatskoj povijesti dala je Katolička crkva. Hrvatskog čovjeka pratila je u stopu. Ovom prilikom spomenimo samo Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj. Uz ostalo priređuje dušobrižničke skupove za svećenike, đakone, časne sestre, dušobrižničke suradnike. Iz jednog takvog skupa, održanog 2004., nastala je ova knjiga s istovjetnim tekstovima na hrvatskom i njemačkom jeziku.

Činjenica nove religioznosti koja se uporno širi i među Hrvatima katolicima potakla je organizatora podrobno je razmotriti. Pozvani su ugledni predavači: o. Mijo Nikić iz Zagreba, o. Josip Blažević iz Vinkovaca i fra Šimun Šito Ćorić iz Solothurna.

Opširnije...

BRISANJE ZABORAVA

Print Friendly, PDF & Email

Msgr. Mile Bogović – fra Hrvatin Gabrijel Jurišić, Hrvatski mučenici za vjeru i dom, Verbum, Split – Gospić, 2005.

Kad kažemo da nam je povijest bila teška, onda to ne bi smjelo zvučati kao samosažaljenje. Radije neka zvuči kao opomena da sudbonosne bitke treba dobiti i kao zahvala onima koji su se u prošlosti žrtvovali za naše bolje sutra. Takvih je na žalost moralo biti i previše, o čemu ova knjiga bjelodano svjedoči.

Polazišna točka jest namisao Crkva hrvatskih mučenika na Udbini. Njezin je pokretač biskup Mile Bogović. U prvom dijelu knjige donesena je njegova pastirska poslanica u povodu izgradnje spomenute crkve. Kaže da ne slijedi ništa drugo nego poziv pape Ivana Pavla II. koji je pozvao sve narode svijeta da popišu svoje vjerne svjedoke ili mučenike, da o njima govore i da ih nasljeduju. Zbog toga u poslanici naširoko razglaba temu mučeništva općenito, govori o njoj u krilu hrvatskog naroda i objašnjava namisao izgradnje crkve i spomeničkog središta na Udbini. Na njegov govor izvrsno se nadovezuju riječi fra Gabrijela Hrvatina Jurišića koji ispunjava drugi dio knjige. On pobliže obrađuje temu »hrvatskih mučenika«, odnosno donosi njihova imena i kratki životopis.

Opširnije...

TU SMO, IMAMO ŠTO REĆI

Print Friendly, PDF & Email

Rosino Gibellini (uredio), Teološke perspektive za XXI. stoljeće, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006.

Rosino Gibellini pisac je poznate knjige Teologija XX. stoljeća. U njoj je raščlambeno prikazao povijest teološke misli i njezino traganje za novim polazištima i metodama u raspravi sa suvremenim kretanjima u društvu. Nadovezujući se na nju ova nam njegova nova knjiga kuša otkriti stanje, zadaće i izglede teološke misli u stoljeću koje je pred nama. Primjećujemo da to nije lagan i pravocrtan posao.

Opširnije...

GLOBALIZACIJA PRAVEDNOSTI

Print Friendly, PDF & Email

Iustitia et pax, Kompendij socijalnog nauka Crkve, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2005.

Crkva je neprestano iznosila svoja gledišta vezana uz pojedina društvena, gospodarska i politička pitanja. Naročito to čini posljednjih stotinu godina, kad su i inače spomenuta pitanja nazočnija u društvu. Papa Ivan Pavao II. naložio je Papinskom vijeću Iustitia et pax pripremiti kompendij u kojem bi se na sustavan način iznijela i razložila glavna uporišta tradicionalnog i suvremenog katoličkog socijalnog nauka.

Opširnije...

Više članaka ...

  1. MJERILA

Osobno